88vin W88 Fukuoka Hornet vs Sapporo Gonzo đã được phát hành: Lujiian PK Xingyi Shenshen Sanlucas đã chơi đầu tiên

Vào lúc 13 giờ tối ngày 6 tháng 3, Giờ Bắc Kinh, Lian Pha thủ công hàng ngày phải đối mặt với Sapporo Gonzanda tại nhà. -Lukian, 11 Shan’an Yuye Hornets đã ra mắt một người thay thế: 21-Shanjing Tuoji, 26 26 -guizhisheng, 19-Tanian Caomin, 39 _ W88 -Taida Yao, 7 Kim Mori Jian Wang, 16- Datomi, 9-Husher Sapporo Gonzanda bắt đầu: 1- 菅 — Hiến pháp, 2-Tanaka Jun, 10-Miyazawa Yushu, 5 Fussen Fighting, 7-Lucas-Fernyinidis, 14-Kugui Shancheng, 6-Raoling Polymus, 9- Golden Tuolang, 19 Kobashi Gang, 23-Xingye Shen Sapporo Sapporo Sapporo thay thế: 34-Nakano Kobaya, 3-liu Guibo, 11-Aoki Liang Tai, 27 Nakajima Oka

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *