Kubet Casino nét chính thức: 2022 Danh sách World Cup được mở rộng lên 26 danh sách sơ bộ lên 55

Thời gian Bắc Kinh vào ngày 24 tháng 6, theo FIFA News, danh sách sơ bộ World Cup sẽ tăng lên 55 vào năm 2022, và danh sách cuối cùng sẽ mở rộng lên 26 người.Được biết, các nghị quyết sau đây đã được thông qua trong cuộc họp do Chủ tịch Hội đồng FIFA tổ chức trước: 1, danh sách sơ bộ World Cup 20122 đã được mở rộng từ 35 lên 55.2, 2022 link vào 12 đặt cược Danh sách cuối cùng của World Cup được mở rộng từ 23 đến 26.3. Người chơi được chọn cho danh sách cuối cùng, cuộc thi câu lạc bộ cuối cùng là trước ngày 13 tháng 11 năm 2022 (World Cup được công bố lúc 18:00 ngày 21 tháng 11).4. Băng ghế không được vượt quá 26 và 15 nhân viên thay thế+11 đội phải là bác sĩ nhóm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *